Lungens funktioner

Det er ikke alle der er helt bevidste om hvad et peakflowmeter er. Det er dog normalt også alene mennesker med lungeproblemer og åndedrætsbesvær, som kommer til, at stifte bekendtskab med et peakflowmeter.

Et peakflowmeter er et instrument som benyttes til, at opmåle en persons funktion i lungerne. Funktionen i lungerne fortæller noget om hvor meget luft en person har behov for, at oplagre i pulmos. Man vil gerne have en så god funktion i lungerne, som det overhovedet er muligt. Ifald du lider af en sygdom i lungerne vil det ofte komme til udtryk, ved en slem funktion i lungerne.

I forbindelse med dit peakflowmeter anvender du et skema, med den almindelige funktion i lungerne for folk alt efter højde og alder. Hvis dit peakflowmeter viser, at ens funktion i lungerne afviger eksplicit fra disse tal, tyder det på, at der er et eller andet galt med ens funktion i lungerne. Ved astma patienter vil du f.eks. tit se, at lungefunktionen er meget lavere, end hvad den skulle være.

Astma er en tilstand af betændelse i lungerne, som sædvanligvis allerede ses ved små drenge yngre end 10 år, hvorimod piger godt kan have en tendens til, at få åndedrætsbesvær senere i ens liv. Det er en vedvarende sygdom, som du ikke kan kurere det er dog ikke unormalt, at den forsvinder med dig selv. Det er meget vigtigt, at medicinere således, at personen med astma er i stand til at leve et forholdsvis normalt liv. For at være sikker på den rigtige behandling kan du også bruge et peakflowmeter. Dette gøres ved, at du ved hjælp af dit peakflowmeter kan se hvorledes astmamedicinen fungerer. Dersom den unges funktion i lungerne bliver forbedret er det ensbetydende med, at medicinen fungerer.

Det er meget snildt, at bruge et peakflowmeter. Alt du skal gøre er, at puste i et rør der er monteret på dit peakflowmeter. Bagefter vil du straks få fremvist et svar på displayet. Det kan dog godt være en fin ide, at blæse 3 gange i rap for, at være sikker på du får det helt korrekte svar.

Dersom dit peakflowmeter giver et svar som ligger meget væk fra hvad den normale værdi er, bør du søge læge. Lægen kan bedre vurdere udfaldet og vil muligvis også anmode om, at der udføres yderligere tests. For at danne sig et bedre vurderingsgrundlag.

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>